Home / Tải Nhạc Mp3 / Xuất Sơn / 出山
Xuất Sơn / 出山 Hoa Chúc, Vương Thắng Nam Tải nhạc Mp3 Xuất Sơn / 出山 hay nhất
Views: 294,225

Xuất Sơn / 出山

- Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Lời bài hát Xuất Sơn / 出山

Bài hát: Xuất Sơn - Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Zài yèbàn sān gēng guò tiānqiáo cónglái bu gǎn huítóu kàn
Bái rì lǐ shì chēshuǐmǎlóng cǐ shí jiǎoxià shì wàng chuān
Wǒ dúzì zǒu guòbàn shānyāo shān jiān yě gǒu lái zuò bàn
Cénglín jǐn rǎn bǎi gě liú qiūfēng chuīguò guǐménguān

Yīshùn sān nián wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn
Liù jiè bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jiàobǎn
Rénjiān huāngtáng gǔguài zhúlín wài yǒu shūzhāi
Nì yú cǐdì chàngkuài piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái

Shì wǒ zhuāngmúzuòyàng zài xiābāi
Háishì tāmen běn jiù xīnhuái guǐtāi
Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxiáo hēibái
Zài qínghuái lǐ shìkuài pángrén bù gǎn lái chāichuān

Kàn shì shíláiyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zuò'àn
Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān
Zài fánchén xiūliàn èrshí zài tīngwén shuǐ néng dī shí chuān
Dìwáng háojié fēngyún biànhuàn dí bùguò sāngtián cānghǎi

Wǒ bù guānxīn shéi de jiāngshān zhǐ juànliàn liǎngxiǎowúcāi
Xīngfēngzuòlàng bù xīhan zhīshēn gùshǒu éméishān
Yīshùn sān nián wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn
Liù jiè bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jiàobǎn

Rénjiān huāngtáng gǔguài zhúlín wài yǒu shūzhāi
Nì yú cǐdì chàngkuài piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái
Shì wǒ zhuāngmúzuòyàng zài xiā cāi
Háishì tāmen běn jiù xīnhuái guǐtāi

Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxiáo hēibái
Zài qínghuái lǐ shìkuài pángrén bù gǎn lái chāichuān
Kàn shì shíláiyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zuò'àn
Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān

Jìng qiāoqiāo pèi láo láo dāo dāo
Suíbiàn qiáo qiáo wǒ còu còurènào
Kèchuàn yě bié tài lǎocǎo
Chī de shēngháo yào zhàn gè jiàng liào

Qiāoqiāo nǐ láo láo dāo dāo
Suíbiàn qiáo qiáo nǐ còu de rènào
Tīng dào nǐ zuò gè jìhào
Qǐng zhuāng jìn shūbāo bié sìchù zhāoyáo

Yǒurén mítú zhī fǎn
Biàn shì kǔjìngānlái
Yīshùn sān nián wǔ zǎi
Zhè qǔ zhōng yòu rén sàn
Xem thêm

Tải nhạc Xuất Sơn / 出山 Mp3

Mp3 Download Xuất Sơn / 出山 mới nhất, Tải nhạc hot Xuất Sơn / 出山. Hãy đến với TaiNhacMoi.Biz để nghe các bản nhạc Mp3 chất lượng cao!. Tải Nhạc Xuất Sơn / 出山 miễn phí, Tải bài hát Xuất Sơn / 出山 về điện thoại