Home / Tải Nhạc Mp3 / Ngồi Tựa Mạn Thuyền
Ngồi Tựa Mạn Thuyền Ái Xuân (NSƯT) Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Ái Xuân (NSƯT) | Tải nhạc trực tuyến
Views: 19,469

Ngồi Tựa Mạn Thuyền

- Ái Xuân (NSƯT)

Lời bài hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Bài hát: Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Ái Xuân (NSƯT)

Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa
(có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi
tựa (có hơ) mạn thuyền
Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng
nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư)

Sơn rằng sơn thủy (có mấy)
hữu tình là sơn thủy (có
hơ) hữu tình (ấy mấy) em là em nhác trông ra
Sơn rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu tình
Thơ ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có (a) rượu bình (là)
rượu bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư)

Tay rằng tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn)
cung đàn (ấy mấy) đôi (là) đôi tay em
Tay rằng (là) tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) cung đàn
Tiếng tơ (là tơ) tiếng trúc cũng có (a) tiếng trầm (là)
tiếng trầm năn nỉ thiết tha
Làm (ư hư) tài trai chơi chốn (ý hơ) hà (là ới a là cầu hà
Xem thêm

Tải nhạc Ngồi Tựa Mạn Thuyền Mp3

Tải nhạc Mp3 Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Nghe Nhạc Mp3, Tải bài hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền Mp3
Mọi ý kiến đóng góp xin các bạn hãy để lại tại comment, TaiNhacMoi.Biz sẽ tiếp thu và nâng cấp theo ý kiến của các bạn!. Nhạc Mới Nhất Ngồi Tựa Mạn Thuyền Mp3 hot, Download nhạc online Ngồi Tựa Mạn Thuyền Mp3 mới.